THEMABRIEF 21 AFVAL ( juf Ilse)

FEBRUARI 2017 WEEK 21

AFVAL/SORTEREN

HEEFT ER IEMAND EEN SPEELGOEDVUILNISWAGEN?

MAANDAG: We starten met het wisselen van de taakjes en een turnlesje bij meester Sanne. Na de speeltijd en de picknick ligt onze klas vol afval. We gaan het afval verzamelen en erover vertellen en daarna gaan we het afval sorteren per soort in vuilnisbakken. Na de middag zoeken we in de klas spulletjes die zwaarder of lichter zijn dan een prop papier, een blikje,…Juf vertelt nog een verhaaltje over de vuilnisman.

DINSDAG : Poppenspel, over rommel in het bos van de poppenkast. We kleven de juiste prentjes in de juiste vuilnisbakken. Na de picknick gaan we al ons afval netjes in de juiste vuilnisbak sorteren. Na de middag gaan we vuilnisbakken spotten in onze school en gaan we onze speelplaats netjes opruimen. We sluiten af met een dansje.

WOENSDAG: We gaan kijken in de buurt van de school kijken welk afval de mensen allemaal buiten zetten en hopen de vuilniswagen tegen te komen. In de klas gaan we knutselen en spelen met afvalmateriaal ( kegelen met pet-flessen, blikken omgooien, gooien met proppen papier, bouwen met karton en kurken stoppen, …) Na de speeltijd gaan we afval oprapen op school en daarna spelen en werken we verder in de hoekjes in de klas.

DONDERDAG: We leren een versje over afval. We puzzelen met een 6-tal stukken die we eerst uitknippen een vuilniswagen in elkaar. We tellen tot 5 en kleven evenveel afvalcontainers bij de cijfers en/of de bolletjes. We knutselen verder met kosteloos vindmateriaal. Na de spelen we een boemspel. We sluiten af met een verhaaltje

VRIJDAG: We starten met een turnlesje bij meester Dimitri. Daarna onthaal en picknick. Na de speeltijd gaan we stempelen met afval (pet-flessen, proppen papier, …). We spelen een wiskundespel waar we moeten vertellen waar alles moet liggen en gaan schrijfdansen. We werken alle knutselwerkjes af en spelen uit in de hoekjes. Voor we naar huis gaan doen we nog een dansje.