Wie is wie – SPECTRUM Kampenhout

Stef Bogaerts

Directeur

Inge Lachi

Secretariaatsmedewerker

Evy Luypaert 

Secretariaatsmedewerker

Juf Martje

Zorgcoördinator en aanvangsbegeleiding

Juf Karla

Onthaalklas

Juf Cindy

Kinderverzorgster

Juf Tessa

Eerste kleuterklas 

Juf Evelien

Eerste kleuterklas

Juf Ilse

Tweede kleuterklas

Juf Inne

Derde kleuterklas

Juf Anneke

Onthaalklas en zorgleerkracht

Juf Naomi

Lerarenplatform

Juf Katleen

Eerste leerjaar

Juf Sarah

Tweede leerjaar

Juf Kathy

Derde leerjaar

Juf Maaike

Derde leerjaar + zorgleerkracht

Juf Liesbeth

Vierde leerjaar

Juf Anja

Vijfde leerjaar

Juf Veerle

Zesde leerjaar

Juf Greet

Zorgleerkracht + beleidsondersteuning

Juf Sonja

Zorgleerkracht

Juf Laurien

Leerkracht Lichamelijke opvoeding

Meester Dimitri

Leerkracht Lichamelijke opvoeding

Juf Karin

Rooms-Katholieke godsdienst

Juf Britt

Niet-confessionele zedenleer

 

Juf Hanane

Islamitische godsdienst

Juf Nancy

Voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht

Juf Peggy

Voor- en naschoolse opvang en middagtoezicht

Juf Conny

Naschoolse opvang op woensdag

Juf Eliane

Middagtoezicht + busbegeleiding

Klusjesmannen Danny en Dirk

MVD-personeel

Kuis- en keukenploeg Anita, Sabrina en Cindy

MVD-personeel

Martine

MVD-personeel + busbegeleiding