Kleuterschool SPECTRUM Kampenhout

Een team van kleuterleerkracht, kinderverzorg(st)er, bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding en zorgleerkracht zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en de mogelijkheden van de kleuters. Hun taak bestaat erin kleuters te begeleiden zodat zij zelfstandig leren werken. Dit gebeurt door:

 • positieve steun en aandacht te geven.
 • te werken aan zelfredzaamheid en structuur.
 • te werken rond gevoelens en sociaal inzicht.
 • te werken aan motorische vaardigheden.
 • expressie- en verwerkingsmogelijkheden te creëren.
 • structuur te bieden.
 • ontwikkeling van communicatievaardigheden.
 • te werken aan ruimte/tijdstructurering.
 • te leren omgaan met het begrip ‘respect’.
 • samen te werken met ouders en gespecialiseerde diensten.
 • bijzondere leerkracht voor lichamelijke opvoeding.
 • extra leerkrachten zorgverbreding (zorgleerkrachten).