Kleuterschool SPECTRUM Buken

Kleuterschool Spectrum Buken

Vanaf 2,5 jaar

Een team van kleuterleidsters, kinderverzorgster, bijzondere leermeesters en leerkracht zorgverbreding zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en de mogelijkheden van de kleuters. Hun taak bestaat erin kleuters te begeleiden zodat zij zelfstandig leren werken. Dit gebeurt door :

 • Positieve steun en aandacht te geven.
 • Te werken aan zelfredzaamheid en structuur
 • Te werken rond gevoelens en sociaal inzicht.
 • Te werken aan motorische vaardigheden.
 • Expressie- en verwerkingsmogelijkheden te creëren.
 • Structuur te bieden.
 • Ontwikkelen van communicatievaardigheden.
 • Te werken aan ruimte/tijdstructurering.
 • Te leren omgaan met het begrip « respect ».
 • Samen te werken met ouders en gespecialiseerde diensten.
 • Bijzondere leerkracht voor lichamelijke opvoeding
 • Extra leerkrachten zorgverbreding (taakleerkrachten) die vooral de overstap naar het eerste leerjaar voorbereidt.
 • Uitgeruste turnzaal te Kampenhout, bereikbaar met de schoolbus.

DAGINDELING – LESUREN

07.30 u – 08.45 u : opvang

08.45 u – 10.25u : gezamenlijke activiteiten: ontvangst, kalenders, waarnemingen, taalactiviteit, muzikale opvoeding, psychomotorische activiteit

10.25 u – 10.40 u : speeltijd

10.40 u – 12.20 u : gedifferentieerde activiteiten: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructiespelen, nabootsingsspelen

12.20 u – 13.30 u : middagpauze

13.30 u – 14.20 u : gedifferentieerde activiteiten: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructiespelen, nabootsingsspelen

14.20 u – 14.35 u : speeltijd

14:35 u – 15.25 u : gezamenlijke activiteiten: muziek, taalactiviteit

15.25 u – 18.00 u : opvang (woensdag opvang tot 16.00u)