Lagere school SPECTRUM Buken

 • Alle schoolbenodigdheden gratis
 • Een goede opvoeding en verzorgd taalgebruik
 • Vrije keuze tussen katholieke, protestantse, Israëlitische, islamitische, Anglikaanse, orthodoxe godsdienst en niet-confessionele zedenleer; voorbereiding tot de eerste en plechtige communie en het feest van de vrijzinnige jeugd.
 • Eigentijdse leermethodes (Veilig leren lezen, tijd voor taal, Rekensprong, Ankers, Bonjours les enfants)
 • Thematisch werken met aansluitende leeruitstap
 • Integratie 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar (toetertest, klasbezoek, infoavond voor ouders)
 • Bos- en zeeklassen
 • Vrijblijvende skireis voor de 3de graad
 • Geïndividualiseerd onderwijs
 • Zwemles vanaf het 1ste leerjaar
 • Bijzondere leerkracht voor lichamelijke opvoeding
 • Schooltelevisie en –video
 • Zorgcoördinator
 • Computer- en internetinitiatie
 • Smartboard in het 4de, 5de en 6de leerjaar