Voor- en naschoolse Opvang

Hoe verloopt de voorschoolse opvang?
• De voorschoolse opvang start om 7u.
• Ze wordt georganiseerd voor alle kinderen samen in het opvanglokaal aan de speelplaats. Vanaf 8.30u gaan de kinderen naar de speelplaats en wordt het toezicht gedaan door de leerkrachten.

Hoe wordt de naschoolse opvang georganiseerd?
• Tot 16u (tot 12.30u op woensdag) mogen alle kinderen vrij spelen onder toezicht van een leerkracht/toezichter.
• Om 16u (in SPECTRUM Buken om 15.30u) gaan de kinderen van de lagere school (behalve het eerste leerjaar) naar de huiswerkstudie (niet op woensdag en vrijdag).
• De kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar worden naar het lokaal van de naschoolse opvang begeleid.
• De huiswerkstudie eindigt om 16.30u (niet op woensdag en vrijdag). In SPECTRUM Buken eindigt de huiswerkstudie om 16u.
• Daarna worden de dan nog aanwezige kleuters en kinderen van de lagere school opgevangen in het opvanglokaal aan de speelplaats.
• De naschoolse opvang eindigt om 18u. Wij vragen u al het mogelijke te doen om dit einduur te respecteren.
• Op woensdagnamiddag is er geen opvang in SPECTRUM Buken. De kinderen kunnen dan wel met de bus naar de opvang in SPECTRUM Kampenhout gebracht worden. Ook op woensdagmiddag eindigt de opvang daar om 18u.

Overzicht kostenplaatje opvang
U betaalt 0,85 euro per opvangblok (zie onderstaand schema).

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
7u – 7.15u 3x 85 cent 3x 85 cent 3x 85 cent 3x 85 cent 3x 85 cent
7.15u – 7.45u 2x 85 cent 2x 85 cent 2x 85 cent 2x 85 cent 2x 85 cent
7.45u – 8.15u 1x 85 cent 1x 85 cent 1x 85 cent 1x 85 cent 1x 85 cent
           
16u – 16.30u 1x 85 cent 1x 85 cent 10 blokken van 85 cent (van 13u tot 18u) 1x 85 cent 1x 85 cent
16.30u – 17u 2x 85 cent 2x 85 cent 2x 85 cent 2x 85 cent
17u – 17.30u 3x 85 cent 3x 85 cent 3x 85 cent 3x 85 cent
17.30u – 18u 4x 85 cent 4x 85 cent 4x 85 cent 4x 85 cent 

• U ontvangt bij het begin van de maand een factuur met de rekening van de vorige maand. U heeft dan twee weken om de overschrijving te doen.