Schoolverzekering

Ethias is de verzekeraar van onze school.

Verzekerde risico’s
Voor lichamelijke ongevallen die zich voordoen op school, op weg naar en van de school bent u verzekerd.

Niet-verzekerde risico’s
De Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) indien uw kind een ongeval veroorzaakt op weg naar en van de school. Hebt u zelf een familiale verzekering, dan bent u WEL verzekerd hiervoor.

De wetgeving van toepassing op de ziekte- en invaliditeitsverzekering ontslaat de ziekenfondsen niet van tussenkomsten bij ongevallen op school en op weg naar en van de school. Bijgevolg is de tegemoetkoming van Ethias een aanvulling op de wettelijke terugbetaling van het ziekenfonds.

Wat moet er nu gedaan worden als uw kind het slachtoffer wordt van een ongeval op school of op weg van en naar de school?
U moet steeds:
A) Het ongeval zo snel mogelijk melden op het secretariaat of aan de directeur;
B) Het aangifteformulier, dat door de dokter ingevuld werd, indienen op het secretariaat;
C) De doktershonoraria en rekeningen van apothekers, klinieken en dergelijke zelf vereffenen en het ziekenfonds verzoeken om;
– een terugbetaling van hun aandeel in deze kosten;
– een attest vragen waarop, naast de door u betaalde bedragen, ook de door de mutualiteit betaalde bedragen vermeld staan;
– dit attest afgeven op het secretariaat.

Voor meer informatie of vragen kan u steeds terecht op het secretariaat bij Inge Lachi (boekhouding@go-spectrum.be) of Evy Luypaert (secretariaat@go-spectrum.be). U kan hen ook bereiken via 016/65.54.27.