Schoolrestaurant Kampenhout

In de loop van de voormiddag kunnen de kinderen melk verkrijgen. U kan voor uw kind een melkabonnement nemen per semester (€0,35 per melkje).

Elke dag warm middagmaal uit opwarmkeuken.

Een maaltijd (soep + middagmaal) kost:

  • voor de kleuters €4,00
  • voor de lagere school €4,50

Voor de kinderen die ’s middags boterhammetjes eten, bestaat de mogelijkheid om daarbij soep te bekomen tegen de prijs van €0,50.

Elke maand wordt het menu samen met het voorintekenblad meegegeven. Op dit blad kan u melden op welke dag uw kind een warme maaltijd zal gebruiken. Dit blad is bindend. Bij afwezigheid verwittigt u voor 9:00 u het schoolsecretariaat op het nummer 016/65 54 27. Bij afwezigheid en bij het voorleggen van een doktersattest zullen de maaltijden niet worden aangerekend.

Wanneer we het voorintekenblad van u ontvangen, is het de bedoeling om meteen het juiste bedrag over te schrijven op onze rekening. Bij een tijdige betaling kan uw kind van de warme maaltijden genieten. Onbetaalde warme maaltijden brengen de school in ernstige moeilijkheden en hebben rechtstreekse gevolgen voor de aankoop van schoolbenodigdheden.

 

Bestand(en) downloaden