Schoolraad

Wat is de Schoolraad?

De Schoolraad, het inspraakorgaan bij uitstek van onze school, is belast met het geven van advies over het beleid en beheer van de onderwijsinstelling waarvoor zij is opgericht. De raad is zo samengesteld dat er een evenwichtige samenwerking mogelijk is tussen de school en haar personeel enerzijds en de ouders anderzijds. Hebt u voorstellen die de werking van de school ten goede komen?

Aarzel dan niet de Schoolraad of één van zijn leden te contacteren! De schoolraad is bereikbaar via mail op schoolraad@go-spectrum.be.

 Wie zijn wij?

 • 3 leden werden rechtstreeks verkozen door de ouders
 • 3 leden werden rechtstreeks verkozen door de leerkrachten
 • 2 leden werden gecoöpteerd door de rechtstreeks verkozenen
 • De directeur

Om de 4 jaar wordt een nieuwe schoolraad verkozen. De eerstvolgende verkiezingen vinden plaats in het najaar van 2020.

De Leden

 

 

 SCHOOLRAAD GO! BASISSCHOOL SPECTRUM

Rechtstreeks verkozen uit de ouders
 1. Cathy Clerbois
 2. Gerry Croon
 3. Helga Van Ruymbeke
Rechtstreeks verkozen uit het personeel
 1. Liesbeth Chielens
 2. Katleen Morret
 3. NVT
Gecoöpteerde leden
 1. Wouter Daniëls (voorzitter)
 2. Tjerk Lenstra
Directeur        Stef Bogaerts