Scholengroep SCOOP

Scholengroep SCOOP

“Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.”

(cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998).

Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs.

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder “Schoolraad”).

Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs. Onze school maakt deel uit van Scholengroep SCOOP.

Scholengroep SCOOP

Algemeen directeur

Kurt Meeus

de Bavaylei 134, bus 3

1800 Vilvoorde

Tel : 02 769 73 73

 

Raad van Bestuur:

 • Serge Knops, voorzitter
 • Antoine Tas, ondervoorzitter
 • Erik Casselman
 • Jean Pierre Janssens
 • André Moons
 • Erwin Silverans
 • Pol Van Wesembeeck
 • Thierry Freyne
 • Carine Iwens
 • Kurt Meeus, algemeen directeur

Scholengemeenschap basisonderwijs:

 • GO! basisschool De Regenboog Grimbergen
 • GO! basisschool het Groene Dal Hoeilaart
 • GO! basisschool Spectrum Kampenhout & Buken
 • GO! basisschool Hertog Jan Kortenberg
 • GO! basisschool De Kattensprong Tervuren
 • GO! basisschool De Sterrenhemel Machelen
 • GO! basisschool ’t Kasteel Overijse
 • GO! basisschool De Letterboom Vilvoorde
 • GO! basisschool Klim-Op Vilvoorde
 • GO! basisschool De Zwierezwaai Vilvoorde (Freinetonderwijs)
 • GO! basisschool De Vleugel Zaventem

Scholengemeenschap secundair onderwijs:                                                                         

 • GO! atheneum Grimbergen
 • GO! atheneum Tervuren
 • GO! atheneum Vilvoorde
 • GO! technisch atheneum Horteco Vilvoorde
 • GO! internaat Horteco Vilvoorde
 • GO! technisch atheneum Campus De Brug Vilvoorde
 • GO! atheneum Zaventem

Andere :  

 • GO! academie voor Podiumkunsten Overijse
 • GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Vilvoorde

Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder van het GO! bevoegd.

Adres:

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Willebroekkaai 36

1000 BRUSSEL

Telefoon: (02)790 92 00

Fax: (02)790 92 01

E-mail: info@g-o.be

Website: http://www.g-o.be

Ons schoolteam bestaat uit:

 • de directeur
 • het beleids- en ondersteunend personeel: de administratief medewerker, de zorgcoördinator, de ICT- coördinator
 • het meesters-, vak- en dienstpersoneel
 • de leerkrachten: de titularis, de leerkracht gelijke onderwijskansen (GOK), de leermeesters lichamelijke opvoeding en godsdienst/zedenleer,…

Dit team werkt samen met:

 • de adviesorganen (zie hieronder)
 • het Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • de staf van Scholengroep Midden-Brabant
 • de Pedagogische Begeleidingsdienst van het GO!

Mee verantwoordelijk zijn is zeer belangrijk. Daartoe bestaan volgende adviesorganen.

 • de schoolraad
  • 3 ouders verkozen door en uit de ouders
  • 3 personeelsleden verkozen door en uit de personeelsleden
  • 2 door de vorige zes leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus
  • de directeur (met raadgevende stem)
 • de pedagogische raad
  • vertegenwoordigers van de personeelsleden verkozen door de personeelsleden
  • vertegenwoordigers van de leerlingen verkozen door de leerlingen
 • de ouderraad
  • vertegenwoordigers van de ouders verkozen door de ouders