Nuttige Wenken

  • Gelieve steeds te verwittigen als uw kind afwezig is of als u uw kind niet zelf van school kunt komen halen, op het nummer 016/65.54.27.
  • Indien uw kind medicijnen moet nemen, dient duidelijk de dosis te worden vermeld op een door u/dokter gehandtekend briefje.
  • Voor de veiligheid van uw kinderen, sluit ALTIJD de toegangspoorten.
  • Wij vragen u ervoor te zorgen dat uw kind TIJDIG op school aanwezig is. De onderwijstijd van uw kind is kostbaar, ook in de kleuterklas.