Lichamelijke opvoeding en zwemmen

Zowel in de kleuterklas als in de lagere school krijgen de leerlingen wekelijks lessen lichamelijke opvoeding (2 lestijden van 50 minuten).

Voor deze lessen vragen wij om gepaste kledij te dragen. Voor de lagere school is dit een zwarte short, witte turnpantoffels (sportschoenen) en het turnshirt met het logo van onze school.
Kleuters nemen nog geen turnzak mee, maar komen op de dag van de turnles liefst met gemakkelijke kleding naar school.

In het eerste leerjaar krijgen de kinderen een gratis turnshirt aangeboden door de Vriendenkring / het Oudercomité. Nadien kan er steeds een nieuw turnshirt worden aangekocht op het secretariaat voor de prijs van 12 euro.

Naast de wekelijkse turnlessen gaan het tweede en derde leerjaar (in SPECTRUM Buken voor het eerste en tweede leerjaar) ook tien keer per schooljaar zwemmen.