Lesuren

Kleuterschool

Vanaf 2,5 jaar

Een team van kleuterleidsters, kinderverzorgster, bijzondere leermeesters en zorgleerkrachten zorgt ervoor dat het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkelingsbehoeften en de mogelijkheden van de kleuters. Hun taak bestaat erin kleuters te begeleiden zodat zij zelfstandig leren werken en evolueren binnen hun “leren”. Dit gebeurt door :

 • positieve steun en aandacht te geven
 • te werken aan zelfredzaamheid en structuur
 • te werken rond gevoelens en sociaal inzicht
 • te werken aan motorische vaardigheden
 • expressie- en verwerkingsmogelijkheden te creëren
 • structuur en overzicht te bieden
 • ontwikkelen van communicatievaardigheden
 • te werken aan ruimte/tijdstructurering
 • te leren omgaan met het begrip « respect »
 • samen te werken met ouders en gespecialiseerde diensten met de nodige expertise
 • bijzondere leerkrachten voor lichamelijke opvoeding
 • het inzetten van zorgleerkrachten
 • voorbereiding van de overstap naar het eerste leerjaar

DAGINDELING – LESUREN

07.00 u – 08.45 u : opvang

08.45 u – 10.25 u : gezamenlijke activiteiten: ontvangst, kalenders, waarnemingen, taalactiviteit, muzikale opvoeding, psychomotorische activiteit

10.25 u – 10.40 u : speeltijd

10.40 u – 12.20 u : gedifferentieerde activiteiten: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructiespelen, nabootsingsspelen

12.20 u -13.30 u : middagpauze

13.30 u -14.20 u : gedifferentieerde activiteiten: manipulatiespelen, creatieve activiteit, opvoedende spelen, constructiespelen, nabootsingsspelen

14.20 u -14.35 u : speeltijd

14:35 u -15.25 u : gezamenlijke activiteiten: muziek, taalactiviteit

15.25 u -18.00 u : opvang


 

Basisschool

Vanaf 6 jaar

 • Alle schoolbenodigdheden gratis
 • Een goede opvoeding en verzorgd taalgebruik
 • Vrije keuze tussen katholieke, protestantse, Israëlitische, Islamitische, Anglicaanse, orthodoxe godsdienst en niet-confessionele zedenleer
 • Eigentijdse leermethodes (Veilig leren lezen Kim-versie, Verrekijker Taal en Spelling, Rekensprong Plus, Mikado, Beaufort)
 • Thematisch werken met aansluitende leeruitstap
 • Integratie 3de kleuterklas naar 1ste leerjaar (klasbezoeken, …)
 • Ponyklassen in het tweede en derde leerjaar, natuurklassen in het vijfde en zesde leerjaar (Spectrum Kampenhout)
 • 3-jaarlijkse GWP (ponyklassen, natuurklassen, sportklassen, …) in Spectrum Buken
 • Vrijblijvende deelname aan skivakantie voor het vijfde/zesde leerjaar
 • Geïndividualiseerd onderwijs
 • Zwemlessen (10 beurten) in het tweede en derde leerjaar van Spectrum Kampenhout, in het eerste en tweede leerjaar van Spectrum Buken
 • Bijzondere leerkrachten voor lichamelijke opvoeding
 • Zorgteam met zorgleerkrachten en zorgcoördinator
 • Computer- en internetinitiatie
 • Mobiele computerklas (netbooks op draadloos netwerk), computerruimte met 16 desktops, laptops in elke klas, 10 Ipads
 • Smartboard in het 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar

DAGINDELING – LESUREN

07.00 u – 08.45 u : opvang

08.45 u – 10.25 u : les

10.25 u – 10.40 u : speeltijd

10.40 u – 12:20 u : les

12:20 u – 13.30 u : middagpauze

13.30 u – 14.20 u : les

14.20 u – 14.35 u : speeltijd

14.35 u – 15.25 u : les

15.25 u – 18.00 u : opvang

 

Studie / huiswerkbegeleiding (behalve op woensdag en vrijdag)

 • van 16:00 u tot 16.30 u