Kostenraming

De schoolbehoeften

Alles wat uw kind nodig heeft om de ontwikkelingsdoelen (kleuters) of eindtermen (lagere school) te behalen, wordt u gratis ter beschikking gesteld door de school.

Bij verlies of moedwillig stuk maken van schoolbehoeften, vragen wij een vergoeding.

Het enige wat u zelf aankoopt is de schooltas, de pennenzak, de turn- en zwemkledij en enkele ringmappen.

De tijd van een aankooplijstje met schoolbehoeften per klas bij aanvang van het schooljaar is definitief voorbij.

De scherpe maximumfactuur

De Vlaamse Overheid bepaalt jaarlijks een bedrag dat wij u mogen aanrekenen voor het verrijken van ons onderwijsaanbod (zwemmen, uitstappen, toneelvoorstellingen, …).

Voor het schooljaar 2019-2020 is het bedrag vastgelegd op €45,00 per kleuter. Per leerling van de lagere school is het bedrag €90,00.

Wij zullen een eerste deel van dit bedrag opvragen in oktober en het tweede deel in januari/februari.

De minder scherpe maximumfactuur

Ook voor het organiseren van meerdaagse uitstappen tijdens schoolweken is een maximumfactuur vastgelegd. In de volledige schoolloopbaan van uw kind in de basisschool is dit bedrag vastgelegd op € 0,00 voor de kleuterschool en € 440,00 voor de lagere school. Daarom kiezen wij ervoor om vanaf het schooljaar 2016-2017 slechts twee meerdaagse uitstappen te organiseren. We kiezen voor de ponyklassen in het tweede/derde leerjaar en natuurklassen in het vijfde/zesde leerjaar. Deze meerdaagse uitstappen kosten elk om en bij de €200,00.

Los van de scherpe maximumfactuur, in de paasvakantie en geheel vrijblijvend, organiseren we een skivakantie voor de leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar. De kostprijs voor deze skireis bedraagt om en bij de €700,00.
Op de onderstaande tabel kan u aflezen welke kosten u kan verwachten voor een leerling in een bepaalde kleuterklas of een bepaald leerjaar.

Klas Zwemmen Uitstap/Toneel GWP Totaal
Knuffelkas €45.00  – €45.00
1ste kleuterklas €45.00 €45.00
2de kleuterklas €45.00  €45.00
3de kleuterklas €45.00 €45.00
1ste leerjaar €90.00 €90.00
2e leerjaar €90.00 €200.00 €290.00
3e leerjaar €90.00 €200.00 €290.00
4e leerjaar €90.00 €90.00
5e leerjaar €90.00 €200.00 €290.00
6e leerjaar €90.00 €200.00 €290.00
  • Zwemmen: vervoer + toegangsprijs + zwemles (1 zwembeurt = € 5,50) NIET TIJDENS HET SCHOOLJAAR 2019-2020!
  • Uitstappen / toneel: eventueel vervoer + eventuele toegangsprijs, ongeveer 1 uitstap per thema
  • GWP: ponyklassen, natuurklassen

Kosten voor extra service

Buiten haar kerntaak, kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden, tracht de school u extra service te bieden door het organiseren van een ophaaldienst, een voor- en naschoolse opvang, het serveren van warme maaltijden, het aanbieden van een melk- of fruitabonnement, soep, …

Deze extra service leveren wij graag om het leven van de kinderen en uw leven aangenamer te maken.

Wij trachten deze service, in samenwerking met ons schoolbestuur, scholengroep SCOOP, aan te bieden aan zeer democratische prijzen, zonder de andere budgetten van de school te hypothekeren.

Opvang

Voor- en naschoolse opvang: €0,75 per periode (zie Opvang)

Voeding

Fruitabonnement €11,20 (richtprijs)
Warme maaltijd kleuter: €4,00
Warme maaltijd lagere school €4,50
Soep: €0,50