Maximumcapaciteit schooljaar 2020-2021

GO! basisschool SPECTRUM Kampenhout / Buken

Conform de regelgeving én op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen en de draagkracht van een leerkracht) is er ook in onze school een maximumcapaciteit vastgelegd.
In de kleuterschool hebben we een maximum van 24 (in SPECTRUM Kampenhout) en van 9 (in SPECTRUM Buken) kinderen per geboortejaar, in de lagere school staat het maximum op 24 (in SPECTRUM Kampenhout) en op 9 (in SPECTRUM Buken) leerlingen per leerjaar.
Maximumcapaciteit in de kleuterschool van Spectrum Kampenhout (schooljaar 2020-2021)
(update van 19/11/2020)

Geboortejaar Maximumcapaciteit            

 

 

 

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid            

 

 

 

(mogelijke plaatsen)

2018 24 ? plaatsen
2017 24 VOLZET
2016 24 4 plaatsen
2015 24 VOLZET

 

Maximumcapaciteit in de lagere school van Spectrum Kampenhout (schooljaar 2020-2021)

Leerjaar Maximumcapaciteit            

 

 

 

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid            

 

 

 

(mogelijke plaatsen)

1e leerjaar A 24 5 plaatsen
2e leerjaar A 24 VOLZET
3e leerjaar A 24 3 plaatsen
4e leerjaar A 24 1 plaats
5e leerjaar A 24 2 plaatsen
6e leerjaar A 24 4 plaatsen

 

Maximumcapaciteit in de kleuter- en lagere school van Spectrum Buken (schooljaar 2020-2021)

Leerjaar Maximumcapaciteit            

 

 

 

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid            

 

 

 

(mogelijke plaatsen)

2018 9 5 plaatsen
2017 9 VOLZET
2016 9 3 plaatsen
2015 9 1 plaats
     
1e leerjaar A 9 6 plaatsen
2e leerjaar A 9 2 plaatsen
3e leerjaar A 9 VOLZET
4e leerjaar A 9 VOLZET
5e leerjaar A 9 4 plaatsen
6e leerjaar A 9 VOLZET