Maximumcapaciteit schooljaar 2019-2020

GO! basisschool SPECTRUM Kampenhout / Buken

Conform de regelgeving én op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen en de draagkracht van een leerkracht) is er ook in onze school een maximumcapaciteit vastgelegd.
In de kleuterschool hebben we een maximum van 24 (in SPECTRUM Kampenhout) en van 9 (in SPECTRUM Buken) kinderen per geboortejaar, in de lagere school staat het maximum op 24 (in SPECTRUM Kampenhout) en op 9 (in SPECTRUM Buken) leerlingen per leerjaar.
Maximumcapaciteit in de kleuterschool van Spectrum Kampenhout (schooljaar 2019-2020)
(update van 03/02/2020, wordt aangepast op maandag 02/03/2020)

Geboortejaar Maximumcapaciteit         

 

 

 

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid         

 

 

 

(mogelijke plaatsen)

2017 30 1 plaats
2016 24 6 plaatsen
2015 24 VOLZET
2014 24 2 plaatsen

 

Maximumcapaciteit in de lagere school van Spectrum Kampenhout (schooljaar 2019-2020)

Leerjaar Maximumcapaciteit         

 

 

 

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid         

 

 

 

(mogelijke plaatsen)

1e leerjaar A 24 VOLZET
2e leerjaar A 24 VOLZET
3e leerjaar A 24 2 plaatsen
4e leerjaar A 24 1 plaats
5e leerjaar A 24 VOLZET
6e leerjaar A 24 5 plaatsen

 

Maximumcapaciteit in de kleuter- en lagere school van Spectrum Buken (schooljaar 2019-2020)

Leerjaar Maximumcapaciteit         

 

 

 

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid         

 

 

 

(mogelijke plaatsen)

2017 12 2 plaatsen
2016 9 4 plaatsen
2015 9 1 plaats
2014 9 5 plaatsen
     
1e leerjaar A 9 1 plaats
2e leerjaar A 9 VOLZET
3e leerjaar A 9 3 plaatsen
4e leerjaar A 9 4 plaatsen
5e leerjaar A 9 VOLZET
6e leerjaar A 9 VOLZET