Maximumcapaciteit schooljaar 2023-2024

GO! basisschool SPECTRUM Kampenhout / Buken

Conform de regelgeving én op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen en de draagkracht van een leerkracht) is er ook in onze school een maximumcapaciteit vastgelegd.
In de kleuterschool hebben we een maximum van 24 (in SPECTRUM Kampenhout) en van 9 (in SPECTRUM Buken) kinderen per geboortejaar, in de lagere school staat het maximum op 24 (in SPECTRUM Kampenhout) en op 9 (in SPECTRUM Buken) leerlingen per leerjaar.

Maximumcapaciteit in de kleuterschool van Spectrum Kampenhout (schooljaar 2023-2024)
(update van 10/02/2023)

Geboortejaar Maximumcapaciteit (max. aantal kinderen) Beschikbaarheid (mogelijke plaatsen)
2021 24 12 plaatsen
2020 24 2 plaatsen
2019 24 3 plaatsen
2018 24 8 plaatsen

 

Maximumcapaciteit in de lagere school van Spectrum Kampenhout (schooljaar 2023-2024)

Leerjaar Maximumcapaciteit (max. aantal kinderen Beschikbaarheid (mogelijke plaatsen)
1e leerjaar A 24 VOLZET
2e leerjaar A 24 1 plaats
3e leerjaar A 24 2 plaatsen
4e leerjaar A 24 1 plaats
5e leerjaar A 24 2 plaatsen
6e leerjaar A 24 8 plaatsen

 

Maximumcapaciteit in de kleuter- en lagere school van Spectrum Buken (schooljaar 2023-2024)

Leerjaar Maximumcapaciteit (max. aantal kinderen) Beschikbaarheid (mogelijke plaatsen)
2021 9 2 plaatsen
2020 9 2 plaatsen
2019 9 VOLZET
2018 9 VOLZET
     
1e leerjaar A 9 VOLZET
2e leerjaar A 9 VOLZET
3e leerjaar A 9 VOLZET
4e leerjaar A 9 VOLZET
5e leerjaar A 9 1 plaats
6e leerjaar A 9 VOLZET

Bestand(en) downloaden