Communicatie

Wij gaan er prat op een school met een open en familiaal karakter te zijn.
Wij vinden de betrokkenheid en de inbreng van de aan ons toevertrouwde kinderen en van hun ouders dan ook zeer belangrijk.
Een goede communicatie is hierbij van het grootste belang.
Daarom sommen wij even de kanalen op waarover wij beschikken om met elkaar te communiceren.

Mondeling

Steeds bereid tot een gesprek:

Alle leden van ons team (directie, leerkrachten, toezichter, …) zijn steeds bereid tot een occasioneel gesprek. Kleine probleempjes en vragen van praktische aard zijn hiermee het snelst van de baan.

Telefoon

Voor het melden van afwezigheden, vragen i.v.m. inschrijving, … kan u terecht op het nummer 016 /65 54 27.

Infoavonden

Een eerste infoavond voor alle ouders vindt plaats bij aanvang van het schooljaar (tweede week van september). U krijgt er tal van praktische informatie en kan er gericht vragen stellen aan alle teamleden.

Oudercontacten

Op geregelde tijdstippen worden er ouderavonden / oudercontacten georganiseerd waarop u persoonlijk de schoolse vorderingen kan bespreken met de leerkracht van uw kind.

Feesten

In samenwerking met de Vriendenkring (in Kampenhout) en het oudercomité (in Buken) worden er regelmatig activiteiten en feesten georganiseerd. Kruis deze meteen aan in uw agenda. Dit is de gelegenheid bij uitstek om een praatje te maken met het team en andere ouders.

Schriftelijk

Ons adres

Spectrum Kampenhout Spectrum Buken
Tiendeschuurstraat 17
1910 Kampenhout
Sint-Antoniusstraat 8
1910 Buken (Kampenhout)

 

 

 

Smartschool

Mededelingen, vragen en antwoorden vinden het snelst hun weg via Smartschool. U bent zeker dat er geen mededelingen “verloren” gaan in de boekentas.
Bovendien kunnen we ons op deze manier veel kopieerwerk besparen en beperken we de papierberg.
Wij zijn ook bereikbaar via email.

Onze adressen:

Mededelingenmapje

Alle schriftelijke mededelingen worden u op deze manier bezorgd (brieven met invulstrookje, brief oudercontact, flyer muziekschool/sportclub, …).
Het is raadzaam om dit elke dag na te kijken.

Schoolagenda

De schoolagenda is niet alleen bedoeld om huistaken en lessen in te noteren. Opmerkingen van de leerkracht of van uzelf vinden er ook hun plaats. Wij raden u aan om dagelijks de schoolagenda na te kijken en te paraferen.

Rapport

Met het schoolrapport houden wij u op de hoogte van de vorderingen van uw kind.