Communicatie

Wij zijn een school met een open en familiaal karakter. De betrokkenheid en inbreng van de aan ons toevertrouwde kinderen en van hun ouders, vinden wij als school heel belangrijk.
Een goede communicatie is hierbij essentieel. Daarom sommen wij graag even de kanalen op waarover wij beschikken om met elkaar te communiceren.

Mondeling
1. Gesprek: Wij zijn steeds bereid tot een gesprek. Kleine problemen en vragen van praktische aard zijn hiermee het snelst van de baan.
2. Telefoon: Voor het melden van afwezigheden, vragen i.v.m. inschrijvingen, … kan u terecht op het nummer 016/60.20.59 (in SPECTRUM Buken) of via 016/65.54.27 (in SPECTRUM Kampenhout). Ook voor de leerkrachten, de zorgcoördinator en de directeur kan u op dit nummer terecht.
3. Infoavonden: Deze vinden plaats bij aanvang van het nieuwe schooljaar. U krijgt er tal van praktische informatie en kan er gericht vragen stellen aan de klasleerkracht, de zorgcoördinator en/of de directeur.
4. Oudercontacten: Op geregelde tijdstippen (3 tot 4 keer per schooljaar) worden er ouderavonden georganiseerd waarop u persoonlijk de schoolse vorderingen kan bespreken met de leerkracht van uw kind en er ook plaats gemaakt wordt voor zijn of haar welbevinden.
5. Feesten: In samenwerking met de Vriendenkring / het Oudercomité worden er regelmatig activiteiten en feesten georganiseerd. Dit is de ideale gelegenheid om een praatje te slaan met het lerarenteam en andere ouders (voorbeelden: Mosselfeest, Pannenkoekenfeest, Quiz, Carnaval, Schoolfeest …).

Schriftelijk
1. Adres: Tiendeschuurstraat 17, 1910 Kampenhout (voor SPECTRUM Kampenhout) + Sint-Antoniusstraat 8, 1910 Buken (voor SPECTRUM Buken)
2. Smartschool: Mededelingen, vragen en antwoorden vinden het snelst hun weg via Smartschool. U bent zeker dat er geen mededelingen verloren gaan in de boekentas. Elke ouder krijgt bij aanvang van het schooljaar een persoonlijke account.
3. Website: U kan veel informatie bekomen op onze website: www.go-spectrum.be. Hier kan u kennismaken met de klassen, leerkrachten, schoolprojecten, GWP’s, uitstappen, foto’s, enz.
4. Facebook: Per klas richten wij een “besloten” klasgroep op. Dat wil zeggen dat enkel en alleen de leden van deze groep de foto’s kunnen bewonderen. De leerkrachten zullen op regelmatige basis foto’s en berichtjes plaatsen over het gebeuren in de klas. U kan de klasgroep terugvinden onder deze vorm: GO! Spectrum Kampenhout – naam van de leerkracht (Bijvoorbeeld: GO! Spectrum Kampenhout – juf Veerle of GO! Spectrum Buken – juf Carine) 
5. Mail: Het aangewezen platform om berichten te versturen, is Smartschool. Indien u toch een e-mail wenst te versturen met uw persoonlijk e-mailadres, dan kan dit steeds op volgende e-mailadressen: directie@go-spectrum.be (directeur Stef Bogaerts), boekhouding@go-spectrum.be (financieel medewerkster Inge Lachi) of secretariaat@go-spectrum.be (secretariaatsmedewerker Evy Luypaert).
6. Agenda + themabrief: De agenda is het planningsdocument van de leerlingen van de lagere school. Hierin worden taken, toetsen en lessen meegedeeld. De kleuters krijgen elke week een themabrief waarin uitgelegd staat wat ze die week gaan doen. Dit document wordt wekelijks gepost op Smartschool.