Naar de Zoo van Antwerpen(juf Eva en juf Anja)

Op 6 februari gingen de tweede graad van Bukadie en het vijfde leerjaar van Ter Bronnen samen naar de zoo. In de voormiddag kregen we een rondleiding over ‘rovers en hun prooien’. Na de middag gingen de leerlingen van het vijfde leerjaar in groepjes met hun kaart de zoo verkennen. De kinderen van de tweede graad aten gezellig samen en deden dan nog enkele oefeningen op kaartlezen in de omgeving. Door de vogelgriep hebben we wel enkele leuke dieren niet kunnen bekijken zoals anders, maar al bij al was het een zeer leuke dag!