De Wakkere Akker (juf Sonja en juf Eva)

Tijdens onze fietstocht naar de Wakkere Akker onderzochten we schatten uit onze omgeving, leerden we luchtfoto’s herkennen, bestudeerden we de omgeving, vulden we dieren- en plantenfiches in, speelden we het moestuinspel en maakten we een tochtje met de tractor. Bedankt boer Jonas!