Rapport 2 + oudercontact 2 (enkel voor de lagere school)