Maximumcapaciteit

GO! basisschool SPECTRUM Kampenhout / Buken

Conform de regelgeving én op basis van onze materiële mogelijkheden (de beschikbaarheid en de grootte van onze lokalen en de draagkracht van een leerkracht) is er ook in onze school een maximumcapaciteit vastgelegd.
In de kleuterschool hebben we een maximum van 24 (10 in Spectrum Buken) kinderen per geboortejaar, in de lagere school staat het maximum op 26 (10 in Spectrum Buken) leerlingen per leerjaar.
Maximumcapaciteit in de kleuterschool van Spectrum Kampenhout (schooljaar 2018-2019)
(update van 06/03/2018)

Geboortejaar Maximumcapaciteit

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid

(mogelijke plaatsen)

2016 24 24 plaatsen
2015 24 3 plaatsen
2014 24 5 plaatsen
2013 24 2 plaatsen

 

Maximumcapaciteit in de lagere school van Spectrum Kampenhout (schooljaar 2018-2019)

Leerjaar Maximumcapaciteit

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid

(mogelijke plaatsen)

1e leerjaar A 26 1 plaats
2e leerjaar A 26 1 plaats
3e leerjaar A 26 3 plaatsen
4e leerjaar A 26 4 plaatsen
5e leerjaar A 26 6 plaatsen
6e leerjaar A 26 1 plaats

 

Maximumcapaciteit in de kleuter- en lagere school van Spectrum Buken (schooljaar 2018-2019)

Leerjaar Maximumcapaciteit

(max. aantal kinderen)

Beschikbaarheid

(mogelijke plaatsen)

2015/2016 20 16 plaatsen
2013/2014 20 15 plaatsen
1e graad 20 5 plaatsen
2e graad 20 4 plaatsen
3e graad 20 7 plaatsen