Inschrijving

Via dit formulier kan u de intentie om uw kind in te schrijven kenbaar maken.
U dient een formulier in te vullen per kind dat u wenst in te schrijven.

Dit is nog geen officiële inschrijving.  U zal door de school uitgenodigd worden om uw kind officieel in te schrijven op school.

Bij de inschrijving dient een officieel document (kids-ID, SIS-kaart, ISI+kaart, …) voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en dat de verwantschap aantoont.

Een leerling die in onze school is ingeschreven, blijft ingeschreven voor de duur van zijn hele schoolloopbaan, tenzij hij in de loop van een schooljaar definitief uit de school wordt uitgesloten of tenzij hij zelf een andere schoolkeuze maakt.

Inschrijvingsperiode
Binnen Scholengroep SCOOP kan vanaf 1 september voorafgaand aan het schooljaar ingeschreven worden:
– vanaf donderdag 1 september 2016 is er voorrang voor broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefeenheid) van kinderen die reeds school lopen in de school. Ook kinderen van personeel kunnen dan inschrijven.
– vanaf maandag 6 maart 2017 kan iedereen inschrijven.

Kleuters mogen pas op school worden toegelaten vanaf de eerste instapdatum nadat ze de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken:
– 1e schooldag na de grote vakantie: vrijdag 1 september 2017 (kinderen geboren voor 2 maart 2015)
– 1e schooldag na de herfstvakantie: maandag 6 november 2017 (kinderen geboren voor 7 mei 2015)
– 1e schooldag na de kerstvakantie: maandag 8 januari 2018 (kinderen geboren voor 9 juli 2015)
– 1e schooldag van februari: donderdag 1 februari 2018 (kinderen geboren voor 2 augustus 2015)
– 1e schooldag na de krokusvakantie: maandag 19 februari 2018 (kinderen geboren voor 20 augustus 2015)
– 1e schooldag na de paasvakantie: maandag 16 april 2018 (kinderen geboren voor 17 oktober 2015)
– 1e schooldag na Hemelvaartdag: maandag 14 mei 2018 (kinderen geboren voor 15 november 2015
– 1e schooldag 2018-2019: maandag 3 september 2018 (kinderen geboren voor 31 december 2015)


 

Vul volgend formulier in om de intentie tot inschrijving door te sturen.
Wij nemen spoedig na ontvangst van dit bericht contact met u op.

Inschrijving
* Verplicht veld